Nordjysk Naturtalent

Formål og baggrund

"Naturtalentkåringen er i den grad med til at skærpe den naturvidenskabelige interesse. Jeg ved fra foregående år, at det blandt kammeraterne bliver betragtet, som en sejr at ende blandt de elever, som præmieres".

- Anders B. Jensen, rektor Hasseris Gymnasium.

  

 
"På gymnasiet har vi tidligere haft vindere; de læser allesammen naturvidenskab i dag. Jeg tror, at denne konkurrence sammen med de øvrige udbud af talentaktiviter er med til at skubbe elever i den naturvidenskabelige retning, når de skal vælge studie".

- Allan Andersen, Uddannelsesleder, Nørresundby Gymnasium og HF. 

 

Formålet

Formålet med Nordjysk Naturtalent er at:

  • Motivere og inspirere nordjyske gymnasieelever i en naturvidenskabelig retning. Fra venstre mod højre: Inger Askehave, Prorektor ved Aalborg Universitet. Mathilde Thyrsøe Jespersen, Aalborg Katedralskole. Willy B. Jacobsen, Afdelingsdirektør - Sparekassen Vendsyssel.
     
  • Skærpe elevernes faglige indsats og niveau indenfor de naturvidenskabelige fag.
     
  • Finde og knytte forbindelse til spirende naturvidenskabelige talenter - og b.la. styrke deres tro på at de kan klare en universitetsuddannelse. Her tænkes især på børn fra ikke-akademiske hjem som trods høje karakterer, ofte er mere tilbageholdende med at vælge en universitetsuddannelse.


Den primære målgruppe er 3. g. elever, men vi har erfaret at også gymnasieelever i 1. eller 2. g. inddrager det i deres overvejelser når de skal vælge høj-niveau fag undervejs i deres gymnasiale forløb. 

Nordjysk Naturtalent har (på nær i 2014) kørt som en årligt tilbagevendende begivenhed fra 2005, hvilket gør den velkendt og afholdt blandt de nordjyske gymnasier.

Fra 2005 til og med 2013 blev Nordjysk Naturtalent støttet af Det Obelske Familiefond. Fra 2015 er Nordjysk Naturtalent støttet af Sparekassen Vendsyssel. 

 

Stort behov for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Flere og flere nordjyske unge vælger naturvidenskaben til, men selv om søgningen til de naturvidenskabelige og tekniske fag er stigende, er der langtfra nok, som søger ind i forhold til de behov, som erhvervslivet og det offentlige forventes at få.

En prognose fra 2015 udarbejdet til Danmarks teknologiske alliance, Engineer the future, af IDA og DI, opgør manglen til over 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025.

En sådan mangel kan få særdeles negative konsekvenser, både økonomisk og vidensmæssigt, da vi ikke kan forvente at vende situationen med udenlandsk arbejdskraft alene.

Hvis Nordjylland skal gøre sig gældende nationalt, såvel som internationalt, er der derfor behov for at inspirere og motivere endnu flere nordjyske gymnasieelever i en teknisk- og naturvidenskabelig retning. Det gør vi b.la. ved at belønne de ambitiøse og dygtigste nordjyske gymnasieelever.

At Nordjysk Naturtalent formår at gøre en forskel er vi efter mange års konkurrencer og kontakt med gymnasielærere, rektorer og elever ikke i tvivl om. 

Arrangører 

Sponsor

 
    ,